Fotograf Glenn Svendsen
Det å fotografere et bryllup er historiefortelling i bilder. Tenk på alle de små øyeblikkene man kanskje ikke husker en dag, en uke eller ett år etterpå. Det å fange de øyeblikkene  - det er min jobb.